Privacybeleid

Wij zijn BoldData: internationaal leverancier van eersteklas b2b en b2c databases. Onze opdrachtgevers gebruiken internationale data om wereldwijd nieuwe klanten te vinden, databases te verrijken of zelfs compleet nieuwe bedrijven te bouwen. Met gedreven data experts, gerespecteerde data leveranciers en slimme technologie helpen we organisaties om de kracht van internationale data te benutten.

BoldData B.V. is gevestigd aan Nachtwachtlaan 20-24, 1058 EA Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67371485. BoldData is bereikbaar via post, telefoon: +31 (0)20 7052360 en email: info@bolddata.nl. BoldData is lid van DDMA en voert het Privacy Waarborg van de DDMA.

Privacy wetgeving

BoldData verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende relevante privacy wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en handelt conform de AVG privacy principes ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens; getrouwheid, rechtmatigheid, transparantie, vastgestelde expliciete, rechtmatige doeleinden, minimalisatie en nauwkeurigheid en respect voor de rechten van betrokkenen.

De data leveranciers waar BoldData voor de uitvoering van haar dienstverlening voor haar opdrachtgevers mee werkt worden aan een kwalitatieve selectieprocedure onderworpen om te waarborgen dat zij over alle benodigde technische expertise beschikken en de juiste mate van beveiliging en geheimhouding ten aanzien van de verwerking van internationale data, waaronder persoonsgegevens, te leveren. In de overeenkomst die BoldData met haar opdrachtgevers en data leveranciers sluit worden de verplichtingen en verantwoordelijkheden met betrekking tot de naleving van de geldende privacy wetgeving, waaronder de eisen van de AVG, vastgelegd.

Persoonsgegevens

BoldData kan de volgende persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en data leveranciers verwerken: bedrijfsnaam, adresgegevens, land, telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, e-mailadres, website, voor- en achternaam contactpersoon, geslacht contactpersoon, functietitel contactpersoon, gegevens handelsregister, contactgeschiedenis en inhoud berichten.

BoldData kan in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens van betrokkenen verwerken: bedrijfsnaam, handelsnaam , bedrijfs- en privé adresgegevens, land, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, bedrijfswebsite, LinkedIn profiel, faxnummer, voor- en achternaam contactpersoon, geslacht contactpersoon, functietitel contactpersoon, voor- en achternaam CEO, directeur, bestuurders, aandeelhouders, gegevens handelsregister, kadaster (alleen adres) en RDW (alleen adres).

Doeleinden

BoldData kan voor de volgende doeleinden persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en data leveranciers verwerken:

 • Wettelijke verplichtingen, waaronder fiscale wetgeving
 • Administratie en dienstverlening, waaronder het up-to-date houden van een database met huidige en potentiële opdrachtgevers, data leveranciers en contactpersonen, ten einde haar diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren, haar opdrachtgevers en data leveranciers te kunnen bereiken en zo goed mogelijk van informatie en diensten te kunnen voorzien
 • Ter uitvoering van overeenkomsten met onder andere haar opdrachtgevers en data leveranciers
 • Marketing ter werving van nieuwe opdrachtgevers, waaronder nieuwsbrieven om informatie te geven over huidige, nieuwe en toekomstige dienstverlening van BoldData
 • Marktonderzoek en analyse, kwaliteit van data en data management ter verbetering van haar dienstverlening

BoldData kan voor de volgende doeleinden persoonsgegevens van betrokkenen verwerken:

 • Bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer en, door middel van transparantie, de bevordering en ondersteuning van de economische activiteiten van opdrachtgevers
 • Het doen van maatwerkselecties en het inzichtelijk maken van de meest interessante bedrijven en betrokkenen (b2b en b2c) die mogelijkerwijs geïnteresseerd zijn in bepaalde dienstverlening en/of producten van opdrachtgevers
 • Updaten, aanvullen of verwijderen (opschonen) van een klantenbestand voor een CRM-systeem voor een opdrachtgever, waardoor de kwaliteit van klantgegevens wordt verhoogd, doordat dubbele, verouderde en ontbrekende bedrijfsinformatie wordt opgeschoond en ge-update
 • Marktonderzoek en analyse, kwaliteit van data en data management ter verbetering van de dienstverlening van opdrachtgevers en het analyseren en verrijken van data die opdrachtgevers aanleveren om ze te helpen om de risico’s en kansen in kaart te brengen en daarmee hun bedrijfsvoering te verbeteren, een beter inzicht in de markt te krijgen en daarmee hun economische kansen te vergroten

BoldData bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor BoldData persoonsgegevens verwerkt. Betrokkenen kunnen contact opnemen met BoldData voor meer informatie.

Grondslagen

BoldData verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, een overeenkomst (onder andere met opdrachtgevers en data leveranciers), op basis van toestemming  en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van BoldData, haar opdrachtgevers en data leveranciers, zoals direct marketing richting b2b en b2c betrokkenen en het bevorderen en ondersteunen van economische activiteiten van opdrachtgevers en data leveranciers.

BoldData gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van betrokkenen en streeft ernaar om in haar dienstverlening inbreuken op de privacy van betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. BoldData maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Betrokkenen kunnen toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens intrekken en eventueel een klacht indienen bij de relevante autoriteit persoonsgegevens indien zij menen dat BoldData niet in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving handelt. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen

Betrokkenen kunnen de volgende verzoeken bij BoldData indienen:

 • Inzien welke persoonsgegevens BoldData verwerkt en aanpassen wanneer deze niet kloppen
 • Verwijdering van persoonsgegevens, waarbij BoldData voor bepaalde (wettelijke) doeleinden (zoals fiscale administratie) die gegevens nog wel moet blijven verwerken
 • Beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van persoonsgegevens, in welk geval BoldData die verwerking per direct zal stoppen, tenzij er voor BoldData dringende gerechtvaardigde of wettelijke gronden bestaan om niet per direct de verwerking te kunnen beëindigen. In dat geval neemt BoldData zo spoedig mogelijk contact op
 • Overdragen van persoonsgegevens op een drager in een gemakkelijk leesbare vorm.

Beveiliging

BoldData heeft de benodigde fysieke, elektronische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking of inzage.

Dienstverleners

Voor de uitvoering van haar dienstverlening schakelt BoldData dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, zoals de belastingdienst, of verwerkers die voor BoldData persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, data leveranciers en/of betrokkenen verwerken, zoals een boekhoudprogramma of Google Analytics.

Wijzigingen

Het Privacy Policy van BoldData wordt af en toe aangepast, bijvoorbeeld omdat de website van BoldData of de regels rondom privacy wijzigen. Elke aanpassing wordt hier gepubliceerd en we raden je daarom aan om dit Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Cookie Policy

BoldData gebruikt op haar website www.bolddata.nl cookies en vergelijkbare technieken om het bezoek aan haar website zo makkelijk en persoonlijk mogelijk te maken en verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens waarmee onder andere de duur van het bezoek en het type browser dat wordt gebruikt wordt verwerkt: IP-adres, social ID, cookie ID en surfgedrag.

Op de website van BoldData kan in de cookiebanner toestemming worden gegeven voor het plaatsen van commerciële  cookies. Geef je geen toestemming, dan plaatst BoldData alleen functionele en analytische cookies.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie bevat informatie over de browsergeschiedenis op een website, zoals de servernaam die de cookie heeft geplaatst en een uniek identificatienummer. Cookies worden voor verschillende doeleinden geplaatst. Zo kunnen ze voorkeursinstellingen te bewaren, maar ook helpen bij het ontwikkelen en verbeteren van diensten door bezoekersstatistieken en -percentages op te stellen en de gebruiksvriendelijkheid van de dienstverlening van BoldData vergroten. Bij elk bezoek aan de website van BoldData wordt automatisch informatie vergaard, zoals bezochte webpagina’s en links.

Functionele Cookies

Keeping records of data subjects for the mean of direct marketing does not per se mean any affect to a person’s privacy if the data is safe guarded. However, keeping data about a large amount of individual can always be a security issue if the information is leaked.

Analytische Cookies

The data used for direct marketing is normally of basic nature and is not involving any high impact risk. However, when adding more information than traditional contact details, such as life style variables built on statistics a clearer image of the person is built up. The more information collected or created the clearer the picture, hence higher risk. BoldData does not store sensitive data as specified by GDPR about the individual.

Reasonable expectation of the individual

BoldData maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van haar website te onderzoeken en bezoekersaantallen te meten. Op die wijze kan een cookie op de computer of mobiele apparaat van de websitebezoeker worden geplaatst. Daardoor verkrijgt BoldData inzicht in de wijze waarop en hoe vaak haar website wordt gebruikt en kan op basis daarvan haar website eventueel worden aangepast om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt.

Marketing information to a B2B role (company representative)

BoldData deems that it is not an intrusion into the individuals’ privacy to send marketing addressed to theirworking role, (relevant marketing).

Google Analytics

Via Google Analytics kan BoldData de volgende gegevens in cookies opslaan om anoniem websitebezoek te meten en te analyseren:

 • IP-adres
 • Technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt en de resolutie van het computerscherm
 • vanaf welke pagina men op de BoldData website komt
 • wanneer en hoe lang je de BoldData website wordt bezoekt of gebruikt
 • of er gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten van de BoldData website
 • welke webpagina’s van de BoldData website worden bezocht

Deze cookie verwerkt geen persoonsgegevens en wordt na 2 jaar automatisch verwijderd.

Advertentie Cookies

Ook kan BoldData advertentie of tracking cookies plaatsen van onder andere de volgende third party websites om onder meer inzicht te krijgen in de prestaties van bijvoorbeeld LinkedIn advertenties (via de knoppen ‘delen’ of ‘interessant’) en om de effectiviteit van advertenties te meten:

 • com: om de effectiviteit van advertenties en websitebezoek te meten en te controleren. Deze cookies wordt na 13 maanden automatisch verwijderd.
 • net (Google): om de effectiviteit van een advertentie te meten en te controleren of de gebruikte browser de cookies accepteert. Deze cookie wordt na 2 jaar automatisch verwijderd.
 • com en Google.nl (Google Analytics): om (gepersonaliseerd) websitebezoek te meten en analyseren. Deze cookie wordt na 2 jaar automatisch verwijderd.
 • com (LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads): voor het herkennen van bedrijven en personen die de website bezoeken n.a.v. het tonen van advertenties op LinkedIn. De IP-adressen worden afgekapt of gehasht, en de directe ID’s van leden worden binnen 7 dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. LinkedIn deelt de persoonlijke gegevens niet met de website-eigenaar, het biedt alleen anonieme rapporten (over het websitepubliek en de advertentieprestaties). Deze cookie wordt na 180 dagen automatisch verwijderd.
 • com en Facebook.com: om advertentieproducten te leveren van externe adverteerders. Deze cookie wordt na 3 maanden automatisch verwijderd.
Verwijderen van Cookies

Cookies kunnen het makkelijkst worden verwijderd via de browser. De volgende links per meest gebruikte browser verwijzen naar de manier waarop cookies kunnen worden verwijderd:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari (IOS)
 • Safari (macOS)
Wijzigingen

Het Cookie Policy van BoldData wordt af en toe aangepast, bijvoorbeeld omdat de website van BoldData of de regels rondom cookies wijzigen. Elke aanpassing wordt hier gepubliceerd en we raden je daarom aan om dit Cookie Policy regelmatig te raadplegen.

Testbestand aanvragen 10 gratis adressen
Path
Bellen
Path
+31(0)20 705 2360